Voces Intimae & Vlaams Radio Koor - Amuz

Die Seite wird erstellt Niklas-Daniel Moritz
 
WEITER LESEN
ZONDAG
                                      10/03/19

                                      15.00
                                      Concert

Voces Intimae & Vlaams Radio Koor
Voces Intimae
Luigi de Filippi, viool | Sandro Meo, cello | Riccardo Cecchetti, piano

Vlaams Radio Koor
Hervé Niquet, artistieke leiding

Jolien De Gendt, Karen Lemaire, Amélie Renglet, Charlotte Schoeters, Barbara Somers, Inge Van de
Kerkhove, sopraan | Helena Bohuszewicz, Marianne Byloo, Helen Cassano, Anne Fleur Inizan, Estelle
Lefort, Lieve Mertens, alt | Gunter Claessens, Frank De Moor, Paul Foubert, Ivan Goossens, Michiel
Haspeslagh, Paul Schils, tenor | Conor Biggs, Lieven Deroo, Marc Meersman, Paul Mertens, Philippe
Souvagie, Jan Van der Crabben, bas
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

		Die Deutsche Liturgie
			    I. Kyrie eleison
		Pianotrio nr. 2, opus 66
			    I. Allegro energico e con fuoco
		Die Deutsche Liturgie
			    III. Ehre sei Gott in der Höhe
		3 Psalmen, opus 78
			    Warum toben die Heiden (Psalm 2)
		Pianotrio nr. 2, opus 66
			    II. Andante espressivo
  3 Psalmen, opus 78
			    Mein Gott, warum hast Du mich verlassen (Psalm 22)
  Cellosonate nr. 2, opus 58
			    III. Adagio
  Kirchenmusik, opus 23
			    III. Mitten wir in Leben sind
  Pianotrio nr. 2, opus 66
			    III. Scherzo. Molto allegro quasi presto
		 Die Deutsche Liturgie
			    II. Heilig ist der Gott Zebaoth
  3 Psalmen, opus 78
			    Richte mich, Gott (Psalm 43)
  Pianotrio nr. 2, opus 66
			    IV. Finale. Allegro appassionato
  3 Motetten, opus 69
			    II. Jauchzet dem Herrn, alle Welt
Nur Mendelssohn

Wat zijn de raakvlakken tussen de kamermuziek en de koorwerken van Felix Mendelssohn-Bartholdy?
Voor een antwoord op deze vraag moeten we in de eerste plaats te rade gaan bij Mendelssohn zelf, en bij
diens uitspraak: “De essentie van schoonheid is eenheid in verscheidenheid.” Als ware romanticus stelde
Mendelssohn zich tot doel muziek te schrijven die door haar pure schoonheid alle mensen kon behagen en
ontroeren. Een dergelijk streven zou vandaag als naïef worden bestempeld, maar Mendelssohn beschikte
wel degelijk over alle kwaliteiten om adembenemend mooie en relevante muziek te componeren. Hij
was een ongewoon vroegrijp wonderkind van wie de allereerste composities meteen enthousiast werden
onthaald. Hij speelde viool en piano en zijn gedichten droegen de goedkeuring weg van zijn goede vriend
en vertrouweling Johann Wolfgang von Goethe. Daarnaast sprak hij meerdere talen en vond hij tekenen
en schilderen net zo belangrijk als muziek componeren.

Mendelssohns credo van ‘eenheid in verscheidenheid’ is dus op zich al reden genoeg om prachtige, maar
sterk uiteenlopende stukken naast elkaar te plaatsen in dit concertprogramma. Maar er is meer. Toen
Mendelssohn in 1835 de functie van dirigent van het Gewandhausorchester in Leipzig op zich nam, werd
hij de facto de eerste muziekdirecteur in Leipzig en stond hij aan het hoofd van de seculiere en religieuze
muziekcentra in de stad. Mendelssohn organiseerde concerten in het Gewandhaus, schreef muziek voor
de opera, voor het koor van de Thomaskirche en voor de andere koren en muziekinstellingen van de stad.
In 1843 stichtte hij in Leipzig het Conservatorium der Musik (tegenwoordig de Hochschule für Musik und
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy). Dankzij deze diverse functies kon Mendelssohn zich profileren als
een veelzijdige en productieve componist van kamer-, symfonische én lutherse kerkmuziek.

Zijn belangstelling voor lutherse muziek ontstond in 1825 toen hij een exemplaar van het manuscript
van Bachs Mattheuspassie cadeau kreeg van zijn grootmoeder. Vier jaar later, in 1829, dirigeerde
Mendelssohn een door hemzelf gearrangeerde uitvoering van de passie in Berlijn. Het was een van de
weinige uitvoeringen van het stuk sinds Bachs dood en de eerste uitvoering ooit buiten Leipzig. Het
concert speelde een cruciale rol in de hernieuwde belangstelling voor de muziek van Bach in Duitsland
en later in heel Europa.

In dit programma kijkt Bach als het ware mee over Mendelssohns schouder en inspireert hij diens muziek.
Het Pianotrio nr. 2 in c, opus 66 behoort tot het beste wat Mendelssohn op gebied van kamermuziek te
bieden heeft en het is het laatste kamermuziekwerk dat nog tijdens zijn leven werd gepubliceerd. Dit
pianotrio werd gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd in 1854, amper twee jaar voor Mendelssohns
vroegtijdige dood op 38-jarige leeftijd. In het vierde deel van het trio openbaart zich in de piano plots een
koraal in lutherse stijl dat, terwijl de strijkers fragmenten van het openingsthema blijven uitwisselen, aan
het eind van de beweging uitgroeit tot een machtige climax. De koraalmelodie Herr Gott Dich loben wir
is een fragment uit een 16de-eeuws Geneefs psalmboek dat ook door Bach werd gebruikt in zijn Cantate,
BWV 130.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Mendelssohn dit koraal opnieuw gebruikt vanwege de connectie met
Bach. Bachs invloed is nog duidelijker in het nobele Adagio van de Cellosonata in D, opus 58. Deze trage
beweging opent met subtiele pianoarpeggio’s die de akkoordenstructuur van de aria Es ist vollbracht uit
Bachs Johannespassie volgen. En Mendelssohn gaat nog verder: recitatiefachtige cellopassages tussen
de frasen van het koraal verbinden het Adagio met Bachs fantasia uit de Chromatische fantasie en fuga
voor klavecimbel, BWV 903, waarvan de laatste passage vrijwel letterlijk wordt geciteerd.

Deze verregaande invloed van Bach beperkt zich uiteraard niet tot Mendelssohns kamermuziek. De
diepe bewondering van Mendelssohn voor Bach klinkt tevens door in zijn koor- en kerkmuziek middels
tonale transparantie en het gebruik van het contrapunt, twee typische kenmerken van Bachs muziek.
Voor Mendelssohn zijn deze vocale werken een speeltuin waarin hij experimenteert met de muzikale
technieken uit de barok en de instrumenten van de grote meesters van de renaissance. Door de lessen
op jonge leeftijd in het gebruik van het contrapunt en zijn vele reizen door Europa, was Mendelssohn
vertrouwd met de muziek van Antonio Vivaldi, Orlando di Lasso, Gregorio Allegri en Giovanni Pierluigi da
Palestrina. Door zich de muziek van deze componisten eigen te maken, was Mendelssohn een van de
eersten die in zijn werk hulde bracht aan drie eeuwen klassieke muziek. Dit heeft wellicht bijgedragen
aan het enorme succes van zijn koorwerken in de tweede helft van de 19de eeuw, met name in Engeland.

Tot de vocale meesterwerken van Mendelssohn behoren onder andere de Drei Psalmen, opus 78 die hij
componeerde tussen 1843 en 1844. Het dubbelkorige Warum toben die Heiden wordt beschouwd als een
van zijn meest sublieme creaties en werd in een paar dagen geschreven voor de kerstdienst van 1843. Alle
vormen van tekstuitdrukking die werden geïntroduceerd door de meesters van de barok en de renaissance
zijn terug te vinden in dit werk: karakteristieke gestippelde ritmen, antifonale koorzettingen (wisselwerking
tussen twee semionafhankelijke koren die alternerende muzikale frasen zingen), solostemmen, glorieuze
tutti op de woorden “Du bist mein Sohn”, en een ingenieuze vierdelige canon in de korte Gloria-finale
(“Ehre sei dem Vater”). De grote verscheidenheid in Mendelssohns koorwerken is mede te danken aan
zijn veelzijdig gebruik van het koor. Tijdens Richte mich, Gott (Psalm 43), wordt het dubbelkoor van Warum
toben die Heiden bijvoorbeeld ingewisseld voor een enkelvoudig vierstemmig koor. Mendelssohn geeft
bij het omzetten van het verheffende karakter van de tekst in muziek blijk van een schier onbegrensde
inventiviteit en creativiteit, met Jauchzet dem Herrn, alle Welt als orgelpunt.

Terwijl de Drei Psalmen, opus 78 dateren uit 1843-44 en Jauchzet dem Herrn, alle Welt werd geschreven
in 1844, stammen Die Deutsche Liturgie en Ehre sei Gott in der Höhe uit de laatste levensjaren van
Mendelssohn. De brieven uit die periode staan vol verwijzingen naar zijn toestand van fysieke uitputting,
en op het ogenblik dat hij deze korte koorwerken in 1846 componeerde, had hij het merendeel van zijn
taken als dirigent al overgedragen aan collega’s. Niettemin vertonen deze werken geen enkel spoor
van vermoeidheid. Ehre sei Gott in der Höhe drijft op grote contrasten en vereist een ongewoon breed
dynamisch bereik, waarbij het koor afwisselend unisono, antifonale en solopassages zingt om de diepere
tekstuele betekenis tot uiting te brengen. Dezelfde ongebreidelde creativiteit vinden we terug in de
verschillende delen van Die Deutsche Liturgie. Het Kyrie van 1846 is de laatste en mooiste van de vier
zettingen van het Kyrie eleison die Mendelssohn heeft gecomponeerd. Het gevoel van innerlijke rust
en de uitgedrukte warmte is opmerkelijk voor iemand wiens lichaam op instorten staat. Zo is het korte
Heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth uitgesproken vreugdevol. En waarom zou Mendelssohn bedroefd
of zwaarmoedig moeten zijn in het aangezicht van de dood? Want zoals hij zelf ooit schreef, is de dood
“een plaats waar er hopelijk nog muziek, maar geen pijn en lijden meer is”!

Waldo Geuns
Kyrie eleison
Kyrie eleison.                  Heer, ontferm U over ons.
Christe eleison.                 Christus, ontferm U over ons.
Kyrie eleison.                  Heer, ontferm U over ons.

Ehre sei Gott in der Höhe
Ehre sei Gott in der Höhe             Eer aan God in den hoge
und Friede auf Erden               en vrede op aarde
und den Menschen ein Wohlgefallen!        aan de mensen van goede wil.
Wir loben dich, wir benedeien dich,        Wij loven U, wij prijzen
wir beten dich an, wir preisen dich,       en aanbidden U, wij verheerlijken U
wir sagen dir Dank                en zeggen U dank
um deiner großen Herrlichkeit willen.       voor Uw grote heerlijkheid,
Herr Gott! Himmlischer König!           Heer God, Hemelse Koning,
Allmächtiger Vater!                God, almachtige Vader, Heer,
Herr, du eingeborner Sohn, Jesu Christe!     eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Herr, Gott, du Lamm Gottes,            Heer God, Lam Gods,
Sohn des Vaters!                 Zoon van de Vader,
Der du die Sünde der Welt trägst,         Gij die wegneemt de zonden der wereld,
erbarme dich unser!                ontferm U over ons,
Der du die Sünde der Welt trägst,         Gij die wegneemt de zonden der wereld,
nimm an unser Gebet.               aanvaard ons gebed.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,      Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
erbarme dich unser!                ontferm U over ons,
Denn du allein bist heilig,            want Gij alleen zijt de Heilige,
denn du allein bist der Herr,           Gij alleen de Heer,
du allein bist der Allerhöchste, Jesus Christus  Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
mit dem Heiligen Geiste              Met de Heilige Geest
in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters.      in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen!                       Amen.

Warum toben die Heiden
Warum toben die Heiden,              Waartoe leidt het woeden van de volken,
und die Leute reden so vergeblich?        het rumoer van de naties? Tot niets.
Die Könige im Lande lehnen sich auf,       De koningen van de aarde komen in verzet,
und die Herren ratschlagen sich mit einander wider   de wereldmachten spannen samen
den Herrn und seinen Gesalbten:            tegen de Heer en zijn gezalfde:

Lasst uns zerreisen ihre Bande,            Wij moeten hun juk afwerpen,
und von uns werfen ihre Seile!             ons van hun boeien bevrijden.
Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer,        Die in de hemel troont, lacht,
und der Herr spottet ihrer.              de Heer spot met hen.

Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn,     Dan spreekt Hij tot hen in woede,
und mit seinem Grimm wird er sie schrecken.      en Zijn toorn verbijstert hen:
Aber ich habe meinen König eingesetzt         “Ikzelf heb Mijn koning gezalfd,
auf meinem heiligen Berge Zion.            op de Sion, mijn heilige berg.”

Ich will von einer solchen Weise predigen,       Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken.
dass der Herr zu mir gesagt hat:            Hij sprak tot mij:
Du bist mein Sohn, heute hab’ ich dich gezeuget;    “Jij bent Mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt;
heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe  vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit,
geben, und der Welt Ende zum Eigenthum.        de einden der aarde in eigendom.

Du sollst sie mit eisernem Scepter zerschlagen,    Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
wie Töpfe sollst du sie zerbrechen:          ze stukslaan als een aarden pot.”
So lasset euch nun weisen, ihr Könige,         Daarom, koningen, wees verstandig,
und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden.   wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.

Dienet dem herrn mit Furcht              Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag,
und freuet euch mit Zittern!              breng Hem bevend uw hulde.
Küsset den Sohn, dass er nicht zürne,         Bewijs eer aan Zijn Zoon met een kus,
und ihr umkommet auf dem Wege,             anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood,
denn sein Zorn wird bald aufbrennen.          want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.
Aber Wohl allen, die auf ihn trauen.          Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne, und dem       Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
heiligen Geiste. Wie es war von Anfang, jetzt     zoals het was in het begin, nu en altijd
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.       en in de eeuwen der eeuwen.
Amen!                         Amen.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?       Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
Ich heule, aber meine Hülfe ist fern.         U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik
Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du    het uit. “Mijn God!” roep ik overdag, en U antwoordt
nicht; und des Nachts schweige ich auch nicht.    niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.
Aber du bist heilig,                 U bent de Heilige,
der du wohnest unter dem Lobe Israels.        die op Israëls lofzangen troont.
Unsre Väter hofften auf dich,             Op U hebben onze voorouders vertrouwd;
und da sie hofften, halfest du ihnen aus.       zij hebben vertrouwd en U verloste hen,
Zu dir schrieen sie, und wurden errettet,       tot U geroepen en zij ontkwamen,
sie hofften auf dich, und wurden nicht zu Schanden.  op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
Ich aber bin ein Wurm, und kein Mensch,        Maar ik ben een worm en geen mens,
ein Spott der Leute, und Verachtung des Volks.    door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
Alle, die mich sehen, spotten meiner,         Allen die mij zien, bespotten mij,
sperren das Maul auf,                 sperren hun muil naar mij open
und schütteln den Kopf:                en schudden meewarig het hoofd:
Er klage es dem Herrn, der helfe ihm aus,       “Wend je tot de Heer, laat Hij jou verlossen,
und errette ihn, hat er Lust zu ihm.         laat Hij jou bevrijden, Hij houdt toch van jou!”
Ich bin ausgeschüttet wie Wasser,           Als water ben ik uitgegoten,
alle meine Gebeine haben sich getrennt.        mijn gebeente valt uiteen,
Mein Herz ist in meinem Leibe wie           mijn hart is als was,
zerschmolzenes Wachs,                 het smelt in mijn lijf.
meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,    Mijn kracht is droog als een potscherf,
und meine Zunge klebt am Gaumen,           mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
und du legst mich in des Todes Staub.         U legt mij neer in het stof van de dood.
Denn Hunde haben mich umgeben,            Honden hebben me omsingeld,
und der Bösen Rotte hat sich um mich gemacht,     een woeste bende sluit mij in,
sie haben meine Hände und Füße durchgraben.      ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Sie theilen meine Kleider unter sich,         Zij verdelen mijn kleren onder elkaar
und werfen das Loos um mein Gewand.          en werpen het lot om mijn mantel.
Aber du, Herr, sei nicht ferne.            Heer, houd U niet ver van mij,
Meine Stärke eile mir zu helfen,           mijn sterkte, snel mij te hulp.
errette meine Seele vom Schwert;           Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
meine Einsame von den Hunden.             mijn leven uit de greep van die honden.
Hilf mir aus dem Rachen des Löwen,          Red mij uit de muil van de leeuw,
und errette mich von den Einhörnern.         bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.
Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern,    Ik zal Uw naam bekendmaken,
ich will dich in der Gemeinde rühmen.        U loven in de kring van mijn volk.
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet!       Loof Hem, allen die de Heer vrezen,
Es ehre ihn aller Same Jacobs,            breng Hem eer, kinderen van Jakob,
und vor ihm scheue sich aller Same Israels,     wees beducht voor Hem, volk van Israël.
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht     Hij veracht de zwakke niet,
das Elend des Armen,                 verafschuwt niet wie wordt vernederd,
und sein Antlitz nicht vor ihm verborgen,      Hij wendt Zijn blik niet van hem af,
und da er zu ihm shrie, hörte er es.         maar hoort zijn hulpgeroep.
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,    Van U komt mijn lofzang in de kring van het volk,
ich will meine Gelübde bezahlen vor denen,      mijn geloften los ik in
die ihn fürchten.                  bij wie U vrezen.
Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden,    De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen;  Zij die Hem zoeken, brengen lof aan de Heer.
euer Herz soll ewiglich leben.            Voor altijd mogen jullie leven!
Es werde gedacht aller Welt Ende,          Overal, tot aan de einden der aarde,
daß sie sich zum Herrn bekehren,           zal men de Heer gedenken en zich tot Hem wenden.
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.  Voor Hem zullen zich buigen alle stammen en volken.
Denn der Herr hat ein Reich,             Want de Heer heeft een rijk,
und er herrscht unter den Heiden.          en Hij heerst over de volken.

Mitten wir in Leben sind
Mitten wir im Leben sind               Te midden van het leven
mit dem Tod umfangen.                staan wij in de dood;
Wen such’n wir, der Hilfe tu,            wie kunnen wij ter hulp roepen,
daß wir Gnad erlangen?                nu wij naar genade verlangen?
Das bist du, Herr, alleine!             Dat bent alleen U, Heer,
Uns reuet unsre Missetat,              die ter wille van onze zonden
die dich, Herr, erzürnet hat.            terecht in toorn is uitgebarsten?

Heiliger Herre Gott,                 Heilige Heer God,
Heiliger starker Gott,                Heilige sterke God,
Heiliger barmherziger Heiland,            Heilige, barmhartige Heiland,
du ewiger Gott, laß uns nicht versinken       eeuwige God, leid ons niet
in des bittern Todes Not.         naar een bittere dood.
Kyrie eleison.              Heer, ontferm U over ons.

Mitten in dem Tod anficht         Midden in de dood brengt
uns der Hölle Rachen.           ons de muil van de hel in verzoeking.
Wer will uns aus solcher Not       Wie wil ons uit zulke nood
frei und ledig machen?          vrij en onbezorgd maken?
Das tust du, Herr, alleine!        Dat doet U, Heer, alleen!
Es jammert dein Barmherzigkeit      Uw barmhartigheid heeft medelijden
unsre Sünd und großes Leid.        met onze zonden en groot leed.

Heiliger Herre Gott,           Heilige Heer God,
Heiliger starker Gott,          Heilige sterke God,
Heiliger barmherziger Heiland,      Heilige, barmhartige Heiland,
du ewiger Gott, laß uns nicht verzagen  U, eeuwige God, laat ons niet de moed verliezen
vor der tiefen Hölen Glut.        voor de gloed van de diepe hel.
Kyrie eleison.              Heer, ontferm U over ons.

Mitten in der Höllen Angst        Naar de angst in het midden in de hel
unsre Sünd uns treiben.          drijven onze zonden ons.
Wo solln wir denn fliehen hin,      Waarheen moeten we dan vluchten,
daß wir mögen bleiben?          zodat we kunnen blijven?
Zu dir, Herr Christ, alleine!       Naar Jou, Heer Christus, alleen!
Vergossen ist dein teures Blut,      Vergoten is je dure bloed,
das gnug für die Sünde tut.        dat doet voor de zonde genoegdoening.

Heiliger Herre Gott,           Heilige Heer God,
Heiliger starker Gott,          Heilige sterke God,
Heiliger barmherziger Heiland,      Heilige, barmhartige Heiland,
du ewiger Gott, laß uns nicht entfallen  U, eeuwige God, ontzeg ons niet
von des rechten Glaubens Trost.      de troost van het juiste geloof.
Kyrie eleison.              Heer, ontferm U over ons.

Heilig
Heilig, heilig, heilig          Heilig, heilig, heilig
ist Gott, der Herr Zebaoth.              de Heer, de God der hemelse machten,
Alle Lande sind seiner Ehre voll.           vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid,
Hosianna in der Höhe.                 Hosanna in den hoge.
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.     Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosianna in der Höhe.                 Hosanna in den hoge.

Richte mich, Gott
Richte mich, Gott, und führe meine Sache       Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
wider das unheilige Volk, und errette mich      Bescherm mij tegen een liefdeloos volk,
von den falschen und bösen Leuten.          vol list en bedrog.
Denn du bist der Gott,                U bent toch mijn God,
du bist der Gott meiner Stärke;            U bent mijn God, mijn toevlucht,
warum verstössest du mich?              waarom wijst U mij af,
Warum lässest du mich so traurig geh’n,        waarom ga ik gehuld in het zwart,
wenn mein Feind mich drängt?             door de vijand geplaagd?
Sende dein Licht und deine Wahrheit,         Zend Uw licht en Uw waarheid,
dass sie mich leiten                 laten zij mij geleiden
zu deinem heiligen Berge,               en brengen naar Uw heilige berg,
und zu deiner Wohnung.                naar de plaats waar U woont.
Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes,        Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,     tot God, mijn hoogste vreugde.
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.    Dan zal ik U loven bij de lier, God, mijn God.
Was betrübst du dich, meine Seele,          Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
und bist so unruhig in mir?              en onrustig in mij.
Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken,    Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
dass er meines Angesichts Hülfe, und mein Gott ist.  mijn God die mij ziet en redt.

Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!            Heel de wereld, juich voor de Heer!
Dient dem Herrn mit Freuden,             Dien de Heer met vreugde,
und kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken.     en verschijn voor Zijn aangezicht in blijdschap.
Er ist Gott, unser Herr, er ist Gott,         Hij is God, onze Heer, Hij is God,
Er hat uns gemacht, er, und nicht wir selbst,     Hij heeft ons gemaakt, Hij, en niet wijzelf,
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.      tot Zijn volk, tot de schapen uit Zijn weide.
O geht zu seinen Toren ein mit Danken,        Ga Zijn poort binnen in dankbaarheid,
zu seinen Vorhöfen mit Loben.          naar Zijn binnenplaatsen, vol lof.
Danket ihm, lobet seinen Namen.         Dank Hem, prijs Zijn naam.
Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnad’  Want de Heer is vriendelijk, en Zijn genade
und Wahret waltet ewig.             en waarheid zijn eeuwig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne        Eer aan de Vader en de Zoon
und dem heiligen Geiste.            en de Heilige Geest
Wie es war zu Anfang jetzt und immerdar     zoals het was in het begin, nu en altijd
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.          en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.                      Amen.

                        vertalingen: Noël Reumkens, Frederic Delmotte,
                        Robin Steins

                        .
Voces Intimae
Het Italiaanse pianotrio Voces Intimae wil het 19de-eeuwse repertoire voor viool, cello en piano laten
weerklinken in alle puurheid van de oorspronkelijke composities. Door te kiezen voor historische
instrumenten en met hun frasering brengen de muzikanten de intenties van de componist opnieuw tot
leven. Het trio wordt geroemd als een van de beste pianotrio’s ter wereld op historisch instrumentarium.
Het ensemble was al eerder te gast in AMUZ, Carnegie Hall in New York, de Wigmore Hall en St. John’s
Smith Square in Londen, Vredenburg in Utrecht en werkt voor nieuwe balletproducties geregeld samen met
de opera van Rome.

Voces Intimae nam pianotrio’s van Felix Mendelssohn, Franz Schubert en Robert Schumann op. Hun
opnamen met werk van Johann Nepomuk Hummel en hun (her)ontdekking van de pianotrio’s van Théodore
Gouvy werden onthaald als revelaties.

Hervé Niquet
Hervé Niquet, sinds seizoen 2011-2012 chef-dirigent bij het Vlaams Radio Koor, kreeg de smaak voor
oude partituren te pakken tijdens zijn opleiding. De zoektocht naar onbekende parels in het repertoire is
sindsdien de rode draad door zijn carrière. Hervé Niquet studeerde niet alleen klavecimbel, piano en orgel,
maar ook zang, compositie en directie. Hij benadert het métier van muzikant met een onderzoekende geest,
en wil terug naar de oorsprong van de muziek om zo de conventies en gebruiken te overstijgen.

De ervaring die hij bij enkele grote barokke ensembles opdeed, resulteerde in 1987 in de oprichting van
Le Concert Spirituel. In twintig jaar tijd groeide dit ensemble uit tot dé referentie op het gebied van
barokmuziek. Zijn pioniersgeest bracht hem in 2009 bij de deelname aan de oprichting van het Palazzetto
Bru Zane – Centre de musique romantique française – in Venetië. Dit leidde onder meer tot een prestigieus
project in samenwerking met Brussels Philharmonic en Vlaams Radio Koor: een cd-collectie rond de muziek
van de Prix de Rome met zelden uitgevoerde of onbekende werken van Claude Debussy, Camille Saint-
Saëns, Gustave Charpentier, Max d’Ollone en Paul Dukas, alsook opera’s van Victorin Joncières en Félicien
David. Hervé Niquet draagt ook opera een warm hart toe, en dirigeert regelmatig producties met Le Concert
Spirituel of als gastdirigent.
Hervé Niquet wijdt zich eveneens aan pedagogische projecten met jonge muzikanten (Académie
d’Ambronay, Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames, Schola Cantorum, CNSMD de Lyon, McGill
University in Montreal) en geeft regelmatig masterclasses. Hervé Niquet werd gelauwerd tot Chevalier de
l’Ordre National du Mérite en Officier des Arts et Lettres.

Vlaams Radio Koor
Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de toenmalige openbare
omroep (NIR). Vandaag is het koor een ensemble van uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel in binnen- als in
buitenland tot de top wordt gerekend. De 24 zangers repeteren onder leiding van chef-dirigent Hervé Niquet
in Studio 1 van het bekende Flagey-gebouw in Brussel, en concerteren in heel Vlaanderen en Europa.

Het koor werkt regelmatig samen met gerenommeerde binnen- en buitenlandse instrumentale ensembles
zoals Brussels Philharmonic, Orchestre de chambre de Paris, Les Siècles, Radio Filharmonisch Orkest en
Koninklijk Concertgebouworkest. Ook de cd-reeks bij Evil Penguin Records met Hervé Niquet en Brussels
Philharmonic rond iconische requiems zorgde voor internationale bijval. Het Vlaams Radio Koor behoudt
ook zijn unieke status van radiokoor: een groot aantal concertproducties wordt opgenomen, waardoor het
koor een unieke verzameling live-opnames heeft opgebouwd.

Het Vlaams Radio Koor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. De heren van het koor worden
gekleed door Café Costume.
Binnenkort in AMUZ

ZONDAG 17.03.19, 15.00

Roel Dieltiens & Orkest van de 18de Eeuw
Roel Dieltiens, cello | Marc Destrubé, concertmeester
Van Sturm und Drang tot Mendelssohns lyriek
€ 28 / € 24 / € 20

DONDERDAG 21.03.19, 21.00

Société Lunaire
Love and vanity: 18de-eeuwse kamermuziek uit koninlijke hoven van Berlijn en Parijs
€ 20 / € 16 / € 14

VRIJDAG 22.03.19, 21.00

Magdalen College Choir Oxford
Eternal light: Engelse koormuziek van Elgar, Vaughan-Williams, Taverer, Howells e.a.
€ 28 / € 24 / € 20

ZONDAG 24.03.19, 15.00

Victoria Mullova & Alasdair Beatson
Vioolsonaten van Beethoven: Frühling & Kreutzer
€ 32 / € 28 / € 24

Meer info & details op www.amuz.be
Goed om te weten
Foyer                             Rondleidingen en zaalverhuur
De foyer van AMUZ is open vanaf een uur voor aanvang     Wenst u met een groep een rondleiding in de gebouwen
van het concert en blijft ook na afloop van het concert nog  van AMUZ, om zo het fascinerende verhaal te horen
geruime tijd open.                      van de gerenoveerde kerk en AMUZ als concertgebouw
                               en -organisator, of wenst u meer informatie over de
Beeld- en geluidsopnamen                   mogelijkheden om de zaal te huren voor concerten,
Het is absoluut verboden beeld- en geluidsopnamen te     voorstellingen en presentaties? Gelieve dan tijdens de
maken tijdens de concerten en voorstellingen zonder      kantooruren contact op te nemen met de administratie
expliciete toelating van de directie van AMUZ.        van AMUZ.

Concertinleidingen, aanvangsuur                Medewerkers AMUZ
en duur van de concerten                   Bart Demuyt, directie & artistieke leiding | Veerle Braem,
De concerten in AMUZ vangen op zondag steeds aan       zakelijke directie | Robin Steins, assistentie program-
om 15 uur. Op andere dagen starten de concerten om 21     mering & educatie | Frederic Delmotte, assistentie pro-
uur. Voor de avondconcerten is er steeds een inleiding    grammering & dramaturgie | Tine Hubrechts, assistentie
om 20.15 uur. De concerten in AMUZ hebben in principe     directie | Leen Doevenspeck, assistentie administratie &
geen pauze en duren tussen de 65 en 80 minuten, tenzij    boekhouding | Greet Coenegrachts, communicatie | Tine
anders vermeld.                        Clevers, eindredactie & ticketing | Jan Tambuyser, pro-
                               ductie & techniek | Evelyne Van Mieghem, productie &
Programmaboekjes                       zaalhuur | Bart Tambuyser, techniek & gebouwbeheer
De programmaboekjes bij de concerten van AMUZ zijn
downloadbaar van de website www.amuz.be vanaf
enkele dagen na het concert.

Laatkomers                                           Binnenwerk geprint bij
De concerten in AMUZ hebben in principe geen pauze.
Laatkomers kunnen dan ook niet meer worden toegelaten
in de concertzaal. Op vertoon van hun concertticket
kunnen zij het concert volgen op de plasmaschermen in
de foyer.

                                                  www.prints-copy.be

                                         wettelijk depotnummer: D/2019/0306/110
Sie können auch lesen